Skip to main content

Napoli - tekniikan alan naisten verkosto

Naispolyteekkarit ('Napoli') on Tekniikan Akateemisten Liiton TEK ry:n kerho
 
Napoli järjestää vapaa-ajan toimintaa akateemisille tekniikan alan naisille. Ohjelmassa on vierailuja yrityksiin ja organisaatioihin, vertaistuki-iltoja, mentorointia,  liikuntaa, teatteria, konsertteja, näyttelyjä, luontoretkiä sekä muuta mukavaa yhdessäoloa. Napolissa voit luoda uusia kontakteja ja jakaa kokemuksiasi toisten napolilaisten kanssa. Tästä voi olla apua esimerkiksi uralla etenemisessä sekä ammatillisten ja henkilökohtaisten ratkaisujen tekemisessä. Yhdistys on perustettu vuonna 1980.
 
Napoli toimii pääosin pääkaupunkiseudulla mutta tekee myös pidempiä ekskursioita. Turun alueella toimii sisarkerhomme AboaTEK (aboa.tek.fi) ja Tampereella TEKNA (tekna.tek.fi).
 
 "Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen teknillisissä korkeakouluissa ja tiedekunnissa opiskelevia naisia ja naispuolisia diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä muita vähintään ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai suorittaneita tekniikan alalla toimivia naisia. Yhdistyksen tarkoitus on toimia tekniikan alan naisten yhdyssiteenä, edistää tekniikan alan naisten verkottumista, herättää keskustelua heitä kiinnostavista ammatillisista, yhteiskunnallisista ja koulutuksellisista asioista, sekä ottaa niihin kantaa." (Napolin säännöt 2 §)
 

Napoli tukee omalta osaltaan TEKin toimintaa ja tavoitteita. Haluamme tarjota osalle TEKin jäsenistöä kohdistettua "henkilökohtaisesti räätälöityä" ohjelmaa ja näin muodostaa osan jäsenpalvelua.

 

Napoli muualla verkossa:

LinkedIn-ryhmä (www.linkedin.com) Naispolyteekkarit
Facebook-ryhmä (www.facebook.com) NAPOLI - Naispolyteekkarikerho