Skip to main content

Napoli on paitsi kaunis kaupunki Etelä-Italiassa, myös Suomessa toimiva tekniikan alan naisten verkosto

Vuonna 1980 perustettu Naispolyteekkarit - Napoli - on yksi Tekniikan Akateemisten Liiton TEK ry:n kerhoista. "Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen teknillisissä korkeakouluissa ja tiedekunnissa opiskelevia naisia ja naispuolisia diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä muita vähintään ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai suorittaneita tekniikan alalla toimivia naisia. Yhdistyksen tarkoitus on toimia tekniikan alan naisten yhdyssiteenä, edistää tekniikan alan naisten verkottumista, herättää keskustelua heitä kiinnostavista ammatillisista, yhteiskunnallisista ja koulutuksellisista asioista, sekä ottaa niihin kantaa." (Napolin säännöt)

Napoli on verkosto, jossa jäsenet voivat luoda kontakteja, rohkaista ja auttaa toinen toistaan, jakaa kokemuksia ja puhua niistä. Tästä voi olla apua esimerkiksi uralla etenemisessä sekä ammatillisten ja henkilökohtaisten ratkaisujen tekemisessä. Vuosien varrella napolilaiset ovat kokoontuneet esitelmällisiin saunailtoihin maittavan iltapalan ääreen, vierailleet mielenkiintoisissa yrityksissä ja yhteisöissä sekä kokoontuneet liikunnan tai kulttuurin merkeissä. Tilaisuudet on järjestetty pääosin pääkaupunkiseudulla. Turun alueella toimii sisarkerhomme AboaTEK (aboa.tek.fi) ja Tampereella TEKNA (tekna.tek.fi).

Napoli tukee omalta osaltaan TEKin toimintaa ja tavoitteita. Haluamme tarjota osalle TEKin jäsenistöä kohdistettua "henkilökohtaisesti räätälöityä" ohjelmaa ja näin muodostaa osan jäsenpalvelua.

Napoli muualla verkossa

LinkedIn-ryhmä (www.linkedin.com) Naispolyteekkarit

Facebook-ryhmä (www.facebook.com) NAPOLI - Naispolyteekkarikerho