Jäsenasiat

Jäsen ja kannatusjäsen
Napolin varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä TEK:n ja TFiF:n täysjäsenet ja opiskelijajäsenet. Kannatusjäseniksi voivat hakemuksesta ja yhdistyksen hallituksen hyväksyminä liittyä muutkin. Kannatusjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä; kannatusjäsen ei kuitenkaan voi toimia yhdistyksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Napolin jäseneksi liittyminen
Voit hakea Napolin jäsenyyttä täyttämällä liittymislomakkeen. Lähettäessäsi lomakkeen annat Napolille oikeuden tallentaa henkilötietosi yhdistyksen jäsenrekisteriin. Hyväksytyn jäsenhakemuksen jälkeen saat ohjeet jäsenmaksun maksamisesta ja sinut liitetään Napolin sähköpostilistalle.

Napolista eroaminen
Jos haluat erota Napolista, ilmoita asiasta Napolin hallitukselle osoitteeseen napoli.jasenasiat [at] gmail.com.

Jäsentietojen muutokset ja jäsenrekisteri
Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, jäsenyytesi TEKissä tai TFiFissä muuttuu tai haluat erota Napolista, ilmoita siitä napoli.jasenasiat [at] gmail.com. Erityisen tärkeää on ilmoittaa muuttuneesta sähköpostiosoitteesta, jotta saat Napolin jäsentiedotuksen.

Jäsentiedoista pidetään luetteloa jäsenrekisterissä. Tietoa rekisteristä sekä tietojen käytöstä ja käsittelystä löydät jäsenrekisterin tietosuojaselosteesta.

Jäsentiedotus
Napoli tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ensisijaisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tapahtumista tiedotetaan myös näillä Napolin verkkosivuilla. Lisäksi Napolilla on Facebook- ja LinkedIn-ryhmä, jotka palvelevat sekä tapahtumatiedotusta että keskustelua.

Osallistuminen tapahtumiin ja tapahtumarekisteri
Napolin tapahtumiin voivat osallistua jäsenmaksun maksaneet jäsenet, joissakin tapauksissa myös muiden TEKin kerhojen jäsenet. Tapahtumista ilmoitetaan sähköpostilistalla, Napolin verkkosivuilla ja usein myös Facebook-ryhmässä. Tapahtumiin ilmoittaudutaan verkkolomakkeella, jonka linkki löytyy kyseisen tapahtuman tiedoista. Koska tapahtumat täyttyvät usein hyvin nopeasti, kannattaa ilmoittautua nopeasti. Tapahtuman järjestäjä vahvistaa ilmoittautumiset ja lähettää lisätietoa mukaan mahtuneille. 

Osallistujista ajankohtaisiin tapahtumiin ja mahdollisista aikaisempiin tapahtumiin liittyvistä maksamista odottavista maksuista pidetään luetteloa tapahtumarekisterissä. Tietoa rekisteristä sekä tietojen käytöstä ja käsittelystä löydät tapahtumarekisterin tietosuojaselosteesta.

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain Napolin vaalikokouksessa. Vuoden 2022 jäsenmaksu on 15€ ja kannatusjäsenmaksu 25€. Maksuohjeet lähetetään jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen liittymisen jälkeen ja aina kalenterivuoden alussa. Katso alta maksujen laiminlyönnin seuraukset.

Maksujen laiminlyönti
Jäsenmaksun ja mahdollisten rästimaksujen (kuten aiempien tapahtumien osallistumismaksut) maksaminen on ehto Napolin tapahtumiin osallistumiselle. Kalenterivuoden lopussa Napolin jäsenyydestä vapautetaan ne, jotka ovat jättäneet kuluvan vuoden jäsenmaksun maksamatta. Jos uudelleen jäseneksi tai kannatusjäseneksi hakevalla henkilöllä on ennestään erääntyneitä maksuja yhdistykselle, Napolin sääntöjen 3§ mukaan hallituksella on oikeus vaatia häntä maksamaan ne ennen uudelleen jäseneksi hyväksymistä.

 

 

PDF-tiedostoTietosuojaseloste Naispolyteekkarit Jäsenrekisteri_2022_.pdf (120 kB)
Tietosuojaseloste Naispolyteekkarit Jäsenrekisteri
PDF-tiedostoTietosuojaseloste Naispolyteekkarit Tapahtumarekisteri_2022.pdf (113 kB)
Tietosuojaseloste Naispolyteekkarit Tapahtumarekisteri