Mentorointi

Napolin vuonna 2013 aloitettu mentorointitoiminta on saattanut yhteen jo kymmeniä mentorointipareja. Uraansa aloitteleville, uramuutoksia suunnitteleville tai esihenkilötehtäviin siirtyneille jäsenille on omasta jäsenistöstä löydetty mentoreiksi jopa kymmeniä vuosia työelämässä vaikuttaneita tekniikan ammattilaisia ja johtajia.

Napolin mentorointitoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on osallistujille maksutonta. Toimintaa koordinoi Napolin hallituksen jäsen Satu Kankaala.

Mentorina toimiminen ei edellytä erityistä mentorointikoulutusta, mutta vaatii tietysti aikaa ja halua jakaa omaa osaamistaan ja kokemuksiaan.

Mentorointipareja on vuosien varrella muodostettu erityisissä teematilaisuuksissa, joissa aktoreiksi ja mentoreiksi halukkaat ovat voineet tavata. Tilaisuuksien välillä halukkaille etsitään mentoreita sähköpostitse. Satu lähettää kuvauksen mentoria etsivän taustasta ja tilanteesta anonyymisti Napolin sähköpostilistalle, kerää mentoriehdokkaiksi ilmoittautuvien tiedot ja välittää ne eteenpäin mentoria etsivälle. Tapaamisten sopiminen on mentorointiparin vastuulla.

Kun sopiva mentori on löytynyt, aktori ja mentori tekevät mentorointisopimuksen, johon kirjataan mentoroinnin tavoitteet ja käsiteltävät aihealueet sellaisina kuin ne alkutilanteessa ovat tiedossa. Myös mentorointiprosessin suunniteltu pituus ja tapaamistiheys on syytä kirjata sopimukseen - prosessin edetessä sopimusta voi tarvittaessa päivittää. Kun prosessi alkaa, aktori ilmoittaa Satulle, kenen tai keiden kanssa hän on prosessin aloittanut. Näin pyritään välttämään liian monen aktorin tarjoaminen samalle mentorille.

Mentoritoiminta on tarkoitettu Napolin jäsenille. Jos olet jäsen ja toivot löytäväsi mentorin, lähetä Satulle, sähköposti, jossa lyhyt kuvaus itsestäsi ja tähänastisesta urastasi sekä kerro, millaiseen tilanteeseen ja millaista mentoria etsit.

Katso Satun yhteystiedot sivulta Ota yhteyttä/Hallitus